Subsidie pelletkachels


Investeringssubsidie duurzame energie ISDE


De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.


De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.


De ISDE regeling is voor:

- particulieren;

- buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;

- zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;

- zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;

- gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.


Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

- bestemd is voor de productie van warmte;

- automatisch wordt gestookt op houtpellets;

- een gesloten voorkant heeft;

- voldoet aan de norm EN 14785;

- een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;

- voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185.

- De pelletkachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.


Apparatenlijst en subsidiebedrag

Een indicatief subsidiebedrag voor uw perpelletkachel vindt u op de website van het RVO


Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij Veelgestelde vragen wat u kunt doen.


De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Voor advies en aanschaf kunt u ons bellen of langskomen in de showroom.